عنوان: نامه به آقای شیرازی (عدم وجود اختلافات ریشهدار بین متصدیان امور)
تاریخ: ۲۳ شهریور ۱۳۵۹/ ۴ ذی القعده ۱۴۰۰
مکان: تهران، جماران
موضوع: اختلاف بنی صدر با روحانیون پیرو خط امام
مخاطب: پایان دادن به اختلافات
شناسه ارجاع: شیرازی، سید عبد الله

بسم الله الرحمن الرحیم‌

حضرت آیت الله آقای شیرازی- دامت برکاته- مشهد مقدس‌

تلگراف شریف پیرو بعضی مصاحبات و برخوردهای لفظی بین متصدیان امور، واصل، امید است با خواست خداوند تعالی و ارشاد علمای اعلام، مسائلی که پایه‌های اساسی ندارد، حل شود. و واضح است که این نحو برخوردها- گرچه کوچک و بی‌ریشه است- مخالف مصالح اسلام و کشور اسلامی است. از جنابعالی امید دعای خیر دارم.

و السلام علیکم و رحمه الله.

روح الله الموسوی الخمینی‌