عنوان: صورت دارایی‌ها و اموال امام خمینی
تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۵۹/ ۷ ربیع الاول ۱۴۰۱
مکان: تهران، جماران
موضوع: دارایی حضرت امام خمینی «1»
مخاطب: دیوان عالی کشور
شناسه ارجاع: جلد ۱۳ صحیفه امام خمینی (ره)، از صفحه ۵۲۳ تا صفحه ۵۲۴

دلیل شهرت برادر امام به هندی در کتاب خاطرات آیت‌الله پسندیده، برادر امام اینگونه آمده‌است که علامه سید احمد موسوی مشهور به "هندی" پدر آیت‌الله سید مصطفی موسوی (پدر بزرگوار امام)، از آن رو به "هندی" شهرت یافته بود که سال‌ها پیش نیای بزرگوارش، به انگیزه تبلیغ دین از نیشابور به کشمیر هجرت کرده بود و در آنجا به شهادت رسید. از آن پس به رسم و سپاس مردم هند، به "دینعلی شاه" لقب گرفت. ر.ک. خاطرات آیت‌الله پسندیده، محمدجواد مرادی‌نیا، انتشارات سوره مهر، صفحه ۸/

ر.ک. سایت جامع امام خمینی (ره)

نام: روح الله- نام خانوادگی: مصطفوی معروف به خمینی- شماره شناسنامه ۲۷۴۴- محل صدور: خمین- سمت: روحانی.

۱- دارایی غیر منقول (با ذکر مشخصات):

۱- یک باب منزل مشتمل بر بیرونی و اندرونی در قم، محله باغ قلعه که معروف است.

۲- قطعه زمینی است ارث پدری است و به حسب اطلاع حضرت آقای پسندیده مشاع است بین این جانب و معظم له و ورثه مرحوم اخوی (آقای هندی) که اجاره سهمیه این جانب از قرار اطلاع آقای اخوی، سالی چهار هزار ریال است که داده نمی‌شود. «۲»

۲- دارایی منقول اعم از نقدی، موجودی یا سپرده بانکی، سهام و اموال غیر منقول دیگر با ذکر قیمت تقریبی:

۱- وجه مختصری است در تهران که نذورات و هدایای شخصی است.

۲- اثاث منزل ندارم، مختصر اثاثی است در قم و تهران، ملک همسرم می‌باشد.

دو قطعه قالی در منزل است، داده‌اند که اگر خواستم بابت خمس حساب کنم، و مال این جانب و ورثه نیست باید به سادات فقیر بدهند.

چند جلد کتاب، بقیه کتبی است که در زمان شاه مخلوع به غارت رفت و نمی‌دانم چقدر است و چند جلد کتاب که در مدتی که در تهران هستم از طرف مولفین هدیه شده است که قیمت تقریبی آن را نمی‌دانم، ولی قدر قابلی نیست، اثاثی که در منزل مسکونی فعلی در تهران است ملک صاحبان منزل است، احمد اطلاع دارد.

۳- کلیه وجوهی که در بانکها یا در منزل یا نزد اشخاص است که آقای پسندیده مطلع هستند، به استثنای وجه مختصری که اشاره شد، وجوه شرعیه می‌باشد و ملک این جانب نیست، و ورثه این جانب در آنها حقی ندارند و تکلیف آنها را به حسب وصیت تعیین نموده‌ام.

تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۳۵۹

- ۷ ربیع الاول ۱۴۰۱

روح الله الموسوی‌