عنوان: پیام تشکر به آقای پال لوسونیز (تبریک سالگرد پیروزی انقلاب)
تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۵۹/ ۸ ربیع الثانی ۱۴۰۱
مکان: تهران، جماران
موضوع: پاسخ تلگراف تبریک دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
مخاطب: پال لوسونیز (رئیس شورای جمهوری خلق مجارستان)
شناسه ارجاع: جلد ۱۴ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۱۰۷

بسم الله الرحمن الرحیم‌

جناب آقای پال لوسونیز، رئیس شورای جمهوری خلق مجارستان‌

تلگراف تبریک آن جناب به مناسبت دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران واصل و موجب تشکر گردید. از خدای تعالی توفیق و سعادت برای همه ملل مستضعف جهان و پیروزی آنان را بر مستکبران مسالت دارم.

به تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۵۹

روح الله الموسوی الخمینی‌