عنوان: نامه به آقای سید حسین خمینی (سفارش به تحصیل علوم اسلامی)
تاریخ: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۶۰/ ۹ رجب ۱۴۰۱
مکان: تهران، جماران
موضوع: نصیحت و امر به پرهیز از دخالت در امور سیاسی
مخاطب: خمینی، سید حسین
شناسه ارجاع: جلد ۱۴ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۳۴۵

سید حسین خمینی، نوه امام و فرزند مرحوم سید مصطفی خمینی از طرف‌داران بنی‌صدر بود. سید حمید روحانی درباره موضوعی که چندی پیش از این نامه امام اتفاق افتاده، نوشته است: "سید حسین خمینی در مشهد سخنرانی داشت که مخالفان بنی‌صدر به او هجوم آوردند و سلاح کمری داشت. دست به اسلحه برد اما با وساطت کمیته ماجرا پایان می‌یابد. خبر به امام می‌رسد، به آقای اشراقی می‌گوید به کمیته‌ مشهد پیغام دهد سید حسین خمینی تحت‌الحفظ به تهران اعزام شود و اگر دست به سلاحش برد او را با تیر بزنند. ر.ک. دایره‌المعارف مصور تاریخ زندگی امام خمینی، جعفر شیرعلی‌نیا، نشر سایان، صفحه ۳۱۷/

ر.ک. سایت جامع امام خمینی (ره)

بسمه تعالی‌

پسرم، حسین خمینی! «۱» جوانی برای همه خطرهایی دارد که پس از گذشت ایام انسان متوجه می‌شود. من میل دارم کسانی که به من مربوط هستند در این کورانهای سیاسی وارد نشوند. من امید دارم که شما مجاهدت در تحصیل علوم اسلامی، با تعهد به اخلاق اسلامی و مهار کردن نفس اماره بالسوء، برای آتیه مورد استفاده واقع شوی. من علاوه بر نصیحت پدری پیر به شما امر شرعی می‌کنم که در این بازیهای سیاسی وارد نشوی و واجب شرعی است که از این برخوردها احتراز کنی. من به شما امر می‌کنم که به حوزه علمیه قم برگرد و با کوشش به تحصیل علوم اسلامی- انسانی بپرداز. از خداوند تعالی توفیق شما و همه محصلین را خواستارم.

۹ رجب ۱۴۰۱

روح الله الموسوی الخمینی‌