عنوان: نامه به آقای میرزا محمد ثقفی (اعلام خبر سلامتی)
تاریخ: ۲۴ شهریور ۱۳۴۴/ ۱۹ جمادی الاول ۱۳۸۵
مکان: ترکیه، بورسا
موضوع: اعلام خبر سلامتی
مخاطب: ثقفی، میرزا محمد
شناسه ارجاع: جلد ۱ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۴۴۳

اعلامیه و سخنرانی علیه کاپیتولاسیون در ۴ آبان، باعث دستگیری امام در شب ۱۳ آبان و تبعید به ترکیه شد. صبح ۱۳ آبان که سید مصطفی به دیدار علما رفته بود، دستگیر شد و تا ۸ دی‌ماه در زندان بود. روز آزادی به او گفته بودند می‌تواند به دیدار پدر برود و او پذیرفته بود. به قم رفته بود تا بعد از دیدن خانواده راهی ترکیه شود اما با مشورت علما تصمیم گرفت در قم بماند تا با خواسته خودش تبعید نشده باشد. ساواک سعی کرد با مذاکره وی را راضی کند اما نپذیرفت و صبح روز سیزدهم ماموران او را از خانه به فرودگاه بردند و به ترکیه تبعید کردند. ر.ک. دایره‌المعارف مصور تاریخ زندگی امام خمینی، جعفر شیرعلی‌نیا، نشر سایان، صفحه ۱۱۷/

ر.ک. سایت جامع امام خمینی (ره)

لیله ۱۹ ج ۱ ۸۵

به عرض عالی می‌رساند، مرقوم محترم که حاکی از سلامت و حاوی تفقد از این جانب بود، موجب تشکر گردید. سلامت و سعادت حضرت عالی را از خداوند تعالی خواستار است. حالت این جانب و مصطفی بحمد الله تعالی خوب است و هیچ نقاهتی نداریم. و آنچه در قلم تقدیر الهی گذشته است خواهد شد، و عین صلاح است. از جنابعالی استدعای دعای خیر برای حسن خاتمه دارد. خدمت آقای آقا حسن «۱» سلام می‌رساند. و السلام علیکم و رحمه الله.

روح الله الموسوی الخمینی‌