عنوان: تلگراف تشکر به آقای علی صافی گلپایگانی (ورود امام به نجف)
تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۴۴/ ۱۴ جمادی الثانی ۱۳۸۵
مکان: نجف
موضوع: ورود امام خمینی به نجف
مخاطب: پیام تشکر
شناسه ارجاع: صافی گلپایگانی، علی

حکومت ایران برای رهایی از فشار مخالفت‌ها قصد کرد امام را به نجف بفرستد و بگوید تبعید تمام شده و امام به حوزه رفته است و امید داشت در فضای دور از سیاست حوزه نجف، امام را منزوی کند. ۱۳ مهر امام به همراه فرزندشان مصطفی از ترکیه به بغداد رفتند و بعد از چند روز در نجف ساکن شدند. ر.ک. دایره المعارف مصور تاریخ زندگی امام خمینی، جعفر شیرعلینیا، نشر سایان، صفحه ۱۲۳/

ر.ک. سایت جامع امام خمینی (ره)

از نجف به قم‌

حضرت آیت الله حاج آقا علی صافی «۱»

از الطاف کریمه جنابعالی و حضرت آقای اخوی متشکرم.

خمینی‌