عنوان: پیام تشکر به رئیس جمهور مجارستان (تسلیت حادثه زلزله کرمان)
تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۶۰/ ۹ شوال ۱۴۰۱
مکان: تهران، جماران
موضوع: پاسخ تلگراف تسلیت حادثه زلزله کرمان
مخاطب: تئودور ژیکف (رئیس جمهور بلغارستان)
شناسه ارجاع: جلد ۱۵ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۹۰

بسم الله الرحمن الرحیم‌

۹ شوال ۱۴۰۱

حضرت آقای تئودور ژیکف، رئیس شورای جمهوری مردم بلغارستان‌

تلگراف تسلیت شما در مورد فاجعه زلزله کرمان واصل گردید. از اظهار همدردی شما متشکرم. و پیروزی ملل مستضعف جهان را بر مستکبران از خدای تعالی خواستارم.

روح الله الموسوی الخمینی‌