عنوان: حکم به شورای عالی قضایی (جلوگیری از اعمال خودسرانه افراد غیر مسئول)
تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۶۰/ ۱۰ صفر ۱۴۰۲
مکان: تهران، جماران
موضوع: ضرورت جلوگیری از اعمال خودسرانه افراد غیر مسئول
مخاطب: دادستان کل کشور و شورای عالی قضایی
شناسه ارجاع: جلد ۱۵ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۴۰۸

بسم الله الرحمن الرحیم‌

شورای عالی محترم قضایی- دادستان محترم انقلاب اسلامی‌

اخیرا گزارشهایی می‌رسد که افراد غیر مسئول، و احتمالا از گروههای منحرف، و گاهی مقامات مسئول بر خلاف مقررات اسلامی و قانونی متعرض اموال و املاک محترم مردم می‌شوند و به طور سرخود به تقسیم املاک و مصادره اموال اشخاص می‌پردازند؛ و گاهی به منازل اشخاص بدون مجوز شرعی و قانونی وارد و آنان را جلب می‌نمایند؛ و اگر شخص مورد نظر نباشد، بستگان و زن و فرزند او را جلب می‌کنند؛ و گاهی به بهانه‌هایی هتک آبرو و حیثیت اشخاص را می‌نمایند؛ و با این اعمال غیر شرعی هتک جمهوری اسلامی و مقامات قضایی را می‌برند. مقرر فرمایید سازمان بازرسی کل کشور با سرعت عمل رسیدگی کرده به مقامات قضایی گزارش دهند و اگر شکایاتی به دادستانیها رسید، با سرعت رسیدگی نمایند؛ و اشخاص یا گروههایی که مرتکب این نحو اعمال غیر شرعی و غیر قانونی می‌شوند احضار و پس از اثبات جرم به مجازات برسند. و لازم است این جانب را از مسائل مذکور مطلع نمایید.

۱۶/ ۹/ ۶۰

روح الله الموسوی الخمینی‌