عنوان: نامه تشکر به آقای بنی صدر (ورود به نجف)
تاریخ: ۲ آذر ۱۳۴۴/ ۲۹ رجب ۱۳۸۵
مکان: نجف
موضوع: اقامت گزیدن امام خمینی در نجف
مخاطب: پیام تشکر
شناسه ارجاع: بنی صدر- همدان

حکومت ایران برای رهایی از فشار مخالفت‌ها قصد کرد امام را به نجف بفرستد و بگوید تبعید تمام شده و امام به حوزه رفته است و امید داشت در فضای دور از سیاست حوزه نجف، امام را منزوی کند. ۱۳ مهر امام به همراه فرزندشان مصطفی از ترکیه به بغداد رفتند و بعد از چند روز در نجف ساکن شدند. ر.ک. دایره المعارف مصور تاریخ زندگی امام خمینی، جعفر شیرعلینیا، نشر سایان، صفحه ۱۲۳/

ر.ک. سایت جامع امام خمینی (ره)

۲۹ رجب ۸۵

حضرت آیت الله آقای بنی صدر- دامت برکاته‌

به عرض عالی می‌رساند، مرقوم محترم که حاکی از سلامت وجود مسعود و حاوی تفقد از این جانب بود، موجب تشکر گردید. از قرار مسموع اخیرا عملی فرمودید و بحمد الله تعالی رفع نگرانی شده است. از خداوند تعالی سلامت و صحت و سعادت جناب مستطاب عالی را خواستار. حالت این جانب بحمد الله سلامت است. از خداوند تعالی عظمت اسلام و مسلمین را خواستارم. از جناب مستطاب عالی رجای دعای خیر برای حسن عاقبت دارم. و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته.

روح الله الموسوی الخمینی‌

مرقوم شده بود تلگراف فرمودید. غالب تلگرافات و مکاتیب را از قرار مسموع نرساندند؛ چنانچه تلگرافات این جانب را نیز غالبا نرساندند. هر چه فکر کردم به خاطرم نیامد که از جنابعالی تلگرافی رسیده باشد؛ و به دفتر نیز مراجعه شد چیزی نیافتم لکن اگر تلگراف رسیده باشد، حتما جواب داده‌ام و نرساندند.