عنوان: نامه تشکر به آقای فقیهی مرندی (ورود به نجف)
تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۴۴/ ۱۲ شعبان ۱۳۸۵
مکان: نجف
موضوع: پاسخ نامه حاوی تبریک استقرار امام خمینی در نجف
مخاطب: فقیهی مرندی
شناسه ارجاع: جلد ۲ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۵۲

 حکومت ایران برای رهایی از فشار مخالفت‌ها قصد کرد امام را به نجف بفرستد و بگوید تبعید تمام شده و امام به حوزه رفته است و امید داشت در فضای دور از سیاست حوزه نجف، امام را منزوی کند. ۱۳ مهر امام به همراه فرزندشان مصطفی از ترکیه به بغداد رفتند و بعد از چند روز در نجف ساکن شدند. ر.ک. دایره المعارف مصور تاریخ زندگی امام خمینی، جعفر شیرعلینیا، نشر سایان، صفحه ۱۲۳/

ر.ک. سایت جامع امام خمینی (ره)

بسمه تعالی‌

۱۲ شعبان ۸۵

خدمت جناب مستطاب مروج الاحکام آقای فقیهی مرندی- دام مجده‌

مرقوم محترم که حاکی از سلامت جنابعالی و حاوی مراتب محبت نسبت به این جانب بود موجب امتنان گردید. سلامت و توفیق جنابعالی و سایر آقایان محصلین و فضلا- ایدهم الله تعالی- را از خداوند تعالی خواستار است. محبت و احساسات بی‌شائبه آقایان فضلا مورد تشکر و تقدیر این جانب است. خداوند همه را به علم نافع و عمل صالح و حسن عاقبت موفق فرماید. از جنابعالی و سایر آقایان رجای دعای خیر برای حسن عاقبت دارم. و السلام علیکم.

روح الله الموسوی الخمینی‌