عنوان: بیانات (خلاصه شده) در جمع اعضای ستاد انقلاب فرهنگی (اهمّ وظایف این ستاد)
تاریخ: ۴ شهریور ۱۳۶۱/ ۶ ذی القعده ۱۴۰۲
مکان: تهران، جماران
موضوع: اهم وظایف ستاد انقلاب فرهنگی
مخاطب: اعضای ستاد انقلاب فرهنگی‌
شناسه ارجاع: جلد ۱۶ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۴۴۰

[بیانات امام در دیدار با اعضای ستاد انقلاب فرهنگی:].

... شما باید خدا را حاضر و ناظر بدانید. من به این ستاد رسمیت دادم ... گزینش استاد باید محکم باشد.

دانشجویانی باید به دانشگاه وارد شوند که وابسته به شرق و غرب نباشند و باید از ورود دانشجویانی که وابسته و خادم شرق و غرب هستند، جلوگیری شود ... اگر انحرافی پیش بیاید، در آینده مسئول خواهیم بود، ما باید اسلام را حفظ کنیم.

همه با ما مخالف‌اند؛ امریکا و شوروی. ما گفته‌ایم باید خودمان باشیم؛ اگر یک قدم عقب بنشینیم، آنها یک قدم جلو می‌آیند. اگر بایستیم و بگوییم می‌خواهیم جلو برویم، آنها احتیاط می‌کنند و پا پیش نمی‌گذارند و ما موفق می‌شویم. نباید از هیچ کس بترسیم. امریکاییها و شوروی‌ها با ما مخالف‌اند. ما تا هستیم، نباید بگذاریم آنها موفق شوند.