عنوان: بیانات خطاب به رئیس دادگاه انتظامی قضات (جدیت در اجرای احکام الهی)
تاریخ: صبح ۱۱ دی ۱۳۶۱/ ۱۶ ربیع الاول ۱۴۰۳
مکان: تهران، جماران
موضوع: جدیت در اجراء احکام الهی
مخاطب: کریمی، سید جعفر (رئیس دادگاه انتظامی قضات)
شناسه ارجاع: جلد ۱۷ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۲۰۱

اگر شخصی را که می‌خواهید محاکمه کنید، از نزدیکترین افراد و دوستان شما باشند، با آنها برخوردی جدی نمایید و حکم خدا را جاری کنید و گوش به حرف کسی ندهید. و اگر کسی از دورترین افراد و یا حتی دشمن شما بود و گناهی نداشت، بلا فاصله او را آزاد نمایید. البته ما هم شما را این گونه می‌شناسیم.