عنوان: نامه تشکر به آقای محمد تقی عالمی
تاریخ: ۲۶ فروردین ۱۳۴۵/ ۲۳ ذی الحجه ۱۳۸۵
مکان: نجف
موضوع: پیام تشکر
مخاطب: عالمی، محمد تقی
شناسه ارجاع: جلد ۲ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۷۷

بسمه تعالی‌

۲۳ ذی الحجه ۸۵

خدمت جناب مستطاب عماد الاعلام و ثقه الاسلام آقای آقا شیخ محمد تقی عالمی- دام عمره‌

مرقوم شریف که حاکی از سلامت مزاج محترم بود واصل، سلامت و تایید و توفیق جنابعالی را از خداوند تعالی خواستار است. امید است خداوند تعالی به فضل عمیم خود، حفظ عظمت اسلام و حوزه‌های دینیه را بفرماید. از جنابعالی در مظان استجابت دعوات، رجای دعای خیر دارم. و السلام علیکم.

روح الله الموسوی الخمینی‌