عنوان: پیام تشکر به رئیس جمهور مجارستان (تبریک عید نوروز)
تاریخ: ۱۱ فروردین ۱۳۶۲/ ۱۶ جمادی الثانی ۱۴۰۳
مکان: تهران، جماران
موضوع: پاسخ تلگراف تبریک سال نو (عید نوروز)
مخاطب: پال لوسونیز (رئیس جمهور مجارستان)
شناسه ارجاع: جلد ۱۷ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۳۸۹

بسم الله الرحمن الرحیم‌

حضرت آقای پال لوسونیز، صدر شورای ریاست جمهوری مردم مجارستان‌

تلگراف تبریک آن حضرت به مناسبت حلول سال جدید شمسی واصل و موجب تشکر گردید. از خدای تعالی سعادت و نجات محرومان جهان را از سلطه استعمارگران، و بخصوص امریکای جنایتکار، مسالت دارم.

۱۱ فروردین ماه ۱۳۶۲

روح الله الموسوی الخمینی‌