عنوان: سخنرانی در جمع فقهای شورای نگهبان (اسلامخواهی ملت، منشا مخالفتهای دشمنان)
تاریخ: صبح ۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۲/ ۵ شعبان ۱۴۰۳
مکان: تهران، جماران
موضوع: اسلام خواهی ملت منشا مخالفتهای دشمنان
مخاطب: فقهای شورای نگهبان: صافی گلپایگانی- مهدوی کنی- جنتی- ربانی املشی- خزعلی- رضوانی؛ و حقوقدانان شورای نگهبان: افتخار جهرمی- آراد- مهرپور- صالحی- هادوی‌
شناسه ارجاع: جلد ۱۷ صحیفه امام خمینی (ره)، از صفحه ۴۴۱ تا صفحه ۴۴۲

بسم الله الرحمن الرحیم‌

وحدت و همدلی خنثی‌کننده تبلیغات دشمنان‌

از تحمل زحمات و رنجهای شما تشکر می‌کنم. شما توقع نداشته باشید که مورد اهانت واقع نشوید. همه می‌دانید تا کسی کاری انجام ندهد کسی به او توهین نمی‌کند.

توهین برای کسانی است که می‌خواهند زنده باشند. هیچ کدام از ما نباید انتظار تعریف را داشته باشیم. باید به حکم خدا عمل کنیم و به این هم کاری نداشته باشیم که چه کسی از این کاری که برای خدا می‌کنیم خوشش می‌آید و یا چه کسی بدش می‌آید. من در تمام مواقعی که مقتضی بوده است، مجلس و شورای نگهبان را تایید کرده‌ام. ما باید دست در دست یکدیگر بگذاریم تا یک کشور اسلامی درست کنیم.

امروز دنیا با ما به خاطر اسلام بد است. بعضیها که جاهلند می‌گویند اسلام به درد نمی‌خورد، اما بعضیها که کمی اوضاع مردم ایران را می‌دانند می‌گویند اسلام خوب است ولی نه اسلام اینها، اسلام راستین. امروز تبلیغات علیه من و شما نیست، تبلیغات علیه اسلام است. اگر ما با اسلام کاری نداشتیم کسی با ما بد نبود. امروز امریکا و شوروی را که آن قدر در دنیا فساد می‌کنند کسی محکوم نمی‌کند، ولی تمام محکومیتها مال ماست. در دنیا تنها ایران است که مورد سوال است؛ ولی اگر ما وحدت خودمان را حفظ کنیم و همصدا و همجهت باشیم از هیچ چیز نباید بترسیم. مهم این است که با هم خوب باشید و تصمیم داشته باشیم که مستقل و آزاد حرکت کنیم و مطمئن باشید که می‌توانید. ترس آن موقعی است که روسا با هم اختلاف داشته باشند و مردم در صحنه نباشند، که بحمد الله امروز، هم مردم در صحنه هستند، هم همه دست‌اندرکاران با هم خوب هستند. بار دیگر از مساعی شما در شورای نگهبان تشکر می‌کنم. شما برای خدا کار می‌کنید و ان شاء الله خداوند شما را تایید فرماید.

و السلام علیکم و رحمه الله‌