عنوان: اجازه نامه به آقای محمد هاشمیان (اجازه در توکیل)
تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۴۵/ ۲۶ ربیع الثانی ۱۳۸۶
مکان: نجف
موضوع: اجازه در توکیل
مخاطب: هاشمیان، محمد
شناسه ارجاع: جلد ۲ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۹۲

بسمه تعالی‌

۲۶ ربیع الثانی ۸۶

بعد الحمد و الصلاه، جناب مستطاب عماد العلماء الاعلام و حجت الاسلام آقای حاج شیخ محمد هاشمیان- دامت افاضاته- که وکیل این جانب هستند، وکیل در توکیل اشخاص وثیق مورد اطمینان هستند که به هر نحو صلاح می‌دانند آنها را وکیل نموده و اجازه امور حسبیه و شرعیه دهند؛ و نیز مجازند سهم مبارک سادات را در محل به سادات فقیر متدین عفیف برسانند. «و ارجو منه ما به تاییده ان لا ینسانی‌ من صالح دعواته «۱»»؛ و السلام علیه و علی اخواننا المومنین و رحمه الله و برکاته.

روح الله الموسوی الخمینی‌