عنوان: حکم عفو جمعی از زندانیان به رئیس دیوان عالی کشور
تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۶۳/ ۱ شوال ۱۴۰۴
مکان: تهران، جماران
موضوع: عفو و تخفیف محکومیت زندانیان
مخاطب: موسوی اردبیلی، سید عبد الکریم (رئیس دیوان عالی کشور)
شناسه ارجاع: جلد ۱۸ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۴۹۶

[بسمه تعالی. محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی امام خمینی- مد ظله العالی- رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران‌

احتراما، به پیوست آمار ۲۵۱ نفر از محکومین دادگاههای انقلاب اسلامی نه شهر در اجرای مفاد بخشنامه ۱۵۵۹۵/ ۱- ۲۹/ ۳/ ۶۲ شورای عالی قضایی و هجده نفر از محکومین دادگاههای عمومی که از طریق اداره عفو و بخشودگی واصل شده است و استحقاق عفو و تخفیف مجازات دارند تقدیم می‌گردد.

عبد الکریم موسوی اردبیلی- رئیس دیوان عالی کشور].

بسمه تعالی‌

موافقت می‌شود. موید باشید. «۱»

- ۱۰/ ۴/ ۶۳

روح الله الموسوی الخمینی‌