عنوان: اجازه نامه به آقای محمد رضا اعتمادیان (دخالت اوقاف در امور موقوفات بدون متولّی)
تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۶۳/ ۱۴ ذی القعده ۱۴۰۴
مکان: تهران، جماران
موضوع: دخالت سازمان اوقاف در امور موقوفات بدون متولی
مخاطب: اعتمادیان، محمد رضا (سرپرست اداره اوقاف)
شناسه ارجاع: جلد ۱۹ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۱۵

[بسمه تعالی. محضر مقدس رهبر کبیر انقلاب حضرت آیت الله العظمی امام خمینی- مد ظله العالی‌

احتراما، با عنایت به ماده ۸۱ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود» دخالت سازمان اوقاف در امور موقوفات معروضه منوط به اجازه حضرت عالی می‌باشد. استدعا دارد در صورتی که سازمان اوقاف را برای دخالت در امور این قبیل موقوفات مجاز می‌دانند نظر مبارک را امر به اعلام فرمایند.

۸/ ۵/ ۶۳ با تقدیم احترام: محمد رضا اعتمادیان، معاون نخست وزیر و سرپرست سازمان اوقاف‌].

بسمه تعالی‌

طبق نظر نمایندگان این جانب مانع ندارد عمل کردن.

۲۱/ ۵/ ۶۳

روح الله الموسوی الخمینی‌