عنوان: اجازه نامه به آقای مهدی امام جمارانی (تصدی امور مربوط به ولی فقیه در اوقاف)
تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۶۳/ ۲۳ ربیع الثانی ۱۴۰۵
مکان: تهران، جماران
موضوع: اجازه در تصدی امور مربوط به ولی فقیه در سازمان اوقاف
مخاطب: امام جمارانی، سید مهدی
شناسه ارجاع: جلد ۱۹ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۱۲۷

بسمه تعالی‌

جناب حجت الاسلام آقای حاج مهدی امام جمارانی- دامت افاضاته- را، با حفظ نمایندگی از طرف این جانب، اجازه تصدی اموری که مربوط به ولی فقیه هست را در آن سازمان دادم.

روح الله الموسوی الخمینی‌