عنوان: حکم عفو جمعی از زندانیان به رئیس دیوان عالی کشور
تاریخ: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴/ ۲۴ شعبان ۱۴۰۵
مکان: تهران، جماران
موضوع: موافقت با شرایط پیشنهادی عفو زندانیان
مخاطب: موسوی اردبیلی، سید عبد الکریم (رئیس دیوان عالی کشور)
شناسه ارجاع: جلد ۱۹ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۲۶۲

[رئیس دیوان عالی کشور طی نامه‌ای در اردیبهشت ۱۳۶۴ به محضر امام خمینی، با بیان ضوابط و شرایط پیشنهادی قوه قضاییه برای عفو محکومین دادگاههای عمومی و انقلاب و استثنا مواردی بدین شرح:

۱- اختلاس از پانصد هزار ریال و ارتشا از پنجاه هزار ریال به بالا و تصرف غیر قانونی در اموال عمومی و غارت بیت المال؛

۲- سرقتهای مسلحانه، راهزنی در راههای و شوارع، سرقتهای دارای کیفیت مشدده، موضوع مواد ۲۲۲- ۲۲۳- ۲۲۵ قانون مجازات عمومی؛

۳- خیانت در امانت و کلاهبرداری که محکومیت بیش از یک سال باشند؛

۴- منافی عفت به عنف؛

۵- جرایم موضوع قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص، مصوب سال ۱۳۴۵ و جرایم تشدید مجازات رانندگان متخلف، مصوب سال ۱۳۳۵ و ماده ۱۵۳ قانون تعزیرات؛

۶- وارد کنندگان، سازندگان، موزعین رده بالا که در باندهای قاچاق فعالیت دارند؛

۷- احتکار؛

۸- هواپیماربایی؛

۹- جرایم گروهکهای ضد انقلاب (محاربین و مفسدین) و افراد موثر ضاله و جواسیس.»

خواستار اعلام نظر امام خمینی گردیده است که مورد موافقت ایشان قرار گرفته است:].

بسمه تعالی‌

موافقت می‌شود.

۲۵/ ۲/ ۶۴

روح الله الموسوی الخمینی‌