عنوان: حکم نظارت بر انتخابات شورای عالی قضایی به آقای محمد علی صدوقی
تاریخ: ۵ خرداد ۱۳۶۴/ ۵ رمضان ۱۴۰۵
مکان: تهران، جماران
موضوع: تعیین نماینده در ستاد نظارت بر انتخاب سه نفر عضو شورای عالی قضایی
مخاطب: صدوقی، محمد علی
شناسه ارجاع: جلد ۱۹ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۲۶۹

بسم الله الرحمن الرحیم‌

جناب حجت الاسلام شیخ محمد علی صدوقی- دامت افاضاته‌

جنابعالی به نمایندگی از طرف این جانب در ستاد نظارت بر انتخاب سه نفر عضو شورای عالی قضایی تعیین می‌شوید تا بر جریان این انتخاب بر طبق مقررات نظارت نمایید.

ان شاء الله موفق باشید.

روح الله الموسوی الخمینی‌