عنوان: حکم اجرای مصوبات مجلس در محاکم، به رئیس دیوان عالی کشور
تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۶۴/ ۲۲ رمضان ۱۴۰۵
مکان: تهران، جماران
موضوع: قانون مصوب مجلس درباره قوه قضاییه
مخاطب: موسوی اردبیلی، سید عبد الکریم (رئیس دیوان عالی کشور)
شناسه ارجاع: جلد ۱۹ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۲۷۸

[محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران- دام ظله و عمره‌

در تاریخ ۱۰/ ۸/ ۶۳ توسط سه نفر از آقایان که بر حسب دستور مورخ ۱۶/ ۱/ ۶۳ حضرت عالی توسط آقای نخست وزیر تعیین گردیدند، مصادیقی برای حکم حکومتی آن جناب مورخ ۱۲/ ۱۲/ ۵۷ تعیین گردید. و در محاکم مخصوص این احکام عمل می‌شد، و در تاریخ ۲۵/ ۶/ ۶۳ قانونی در مجلس تصویب و به قوه قضاییه ابلاغ شده که محاکم طبق قانون عمل کنند. چون در چندین مورد نوشته آن آقایان با قانون مصوب مجلس تنافی و تعارض دارد، در محاکم ایجاد اشکال می‌شود. اجازه بفرمایید در موارد تنافی به قانون مصوب مجلس عمل شود.

عبد الکریم موسوی اردبیلی‌].

بسمه تعالی‌

موافقت می‌شود.

۲۲/ ۳/ ۶۴

روح الله الموسوی الخمینی‌