عنوان: نامه به نخست وزیر (اجازه استفاده از اعتبارات بانکی برای جنگ)
تاریخ: ۲۳ شهریور ۱۳۶۴/ ۲۸ ذی الحجه ۱۴۰۵
مکان: تهران، جماران
موضوع: اجازه استفاده از اعتبارات بانکی برای تامین نیازهای ضروری دولت در رابطه با جنگ تحمیلی
مخاطب: موسوی، میر حسین (نخست وزیر)
شناسه ارجاع: جلد ۱۹ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۳۸۴

[آقای میر حسین موسوی، نخست وزیر، طی گزارشی به تاریخ ۱۹/ ۶/ ۱۳۶۴ به محضر امام خمینی با تشریح وضعیت اعتبارات سالانه دولت و هزینه‌های مربوط به دفاع مقدس و کمبود اعتبار برای برخی از هزینه‌های ضروری جبهه‌ها، درخواست خود و نمایندگان امام در شورای عالی دفاع (مسئولین قوا) را مبنی بر اجازه مساعدت سیستم بانکی کشور و تامین آن از طریق متمم بودجه، تقدیم کرده است. امام خمینی در پاسخ مرقوم فرموده‌اند:].

بسمه تعالی‌

نظر به آنکه روسای محترم قوای سه‌گانه، ضرورت آنچه را ذکر شده تشخیص داده‌اند بر طبق در خواست فوق، اقدام و عمل شود.

۲۳ شهریور ۶۴

روح الله الموسوی الخمینی‌