عنوان: نامه به آقای بهزاد نبوی در مورد استعفای آقای راستی کاشانی
تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۶۵/ ۴ صفر ۱۴۰۷
مکان: تهران، جماران
موضوع: مطالب مندرج در استعفانامه نماینده امام خمینی در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی
مخاطب: نبوی، بهزاد
شناسه ارجاع: جلد ۲۰ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۱۴۲

[بسم الله الرحمن الرحیم. محضر مقدس حضرت امام خمینی- مد ظله العالی‌

بعد از سلام و آرزوی طول عمر و سلامتی آن رهبر بزرگوار، عطف به استعفانامه اخیر حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای راستی کاشانی از نمایندگی جنابعالی در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و پاسخ آن حضرت که در جراید منتشر گردید، به استحضار می‌رساند؛ از آنجا که متن استعفانامه همراه با پاسخ حضرت عالی که در واقع موافقت با استعفا بوده، منتشر گردیده است، و نامبرده در متن مزبور علاوه بر طرح استعفا، مسائل دیگری نیز مطرح کرده بودند، که مغرضین پاسخ آن حضرت را تایید تمامی مطالب استعفانامه مزبور تلقی می‌نمایند، از حضور مبارک استدعا دارد برای جلوگیری از هر نوع القای شبهه و سوء استفاده در صورتی که مصلحت بدانید به نحو مقتضی و یا حتی در ذیل همین عریضه اعلام نظر فرمایید. ملتمس دعا.

بهزاد نبوی «۱»- ۱۶/ ۷/ ۱۳۶۵].

بسمه تعالی‌

جناب آقای بهزاد نبوی. این جانب فقط با استعفای آقای راستی و انحلال سازمان مذکور موافقت نمودم و با مطالب دیگری که در استعفانامه بود، به هیچ وجه موافقت نکردم.

۱۷/ ۷/ ۶۵

روح الله الموسوی الخمینی‌