عنوان: نامه به آقایان باریک بین و علی خانی (تامین هزینه کارهای عمرانی در قزوین)
تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۶۵/ ۷ صفر ۱۴۰۷
مکان: تهران، جماران
موضوع: تامین هزینه کارهای عمرانی در روستاهای قزوین
مخاطب: باریک بین، هادی- علی خانی، قدرت الله
شناسه ارجاع: جلد ۲۰ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۱۴۳

[آقای قدرت الله علی خانی از روحانیون فعال منطقه، طی درخواستی در مورد انجام کارهای عمرانی در روستاهای قزوین و رفع محرومیت‌زدایی، تامین بخشی از هزینه‌ها توسط دادسرای مبارزه با مواد مخدر تهران را تقاضا نموده است. درخواست آقای علی خانی مورد تایید آقای هادی باریک بین، امام جمعه قزوین و آقای سید جعفر موسوی، استاندار زنجان واقع شده است. امام خمینی در پاسخ چنین مرقوم فرموده‌اند:].

بسمه تعالی‌

با مراعات جهات شرعیه و نظارت جناب آقای باریک بین با پیشنهاد مذکور موافقت می‌شود.

۲۰ مهر ماه ۶۵

روح الله الموسوی الخمینی‌