عنوان: نامه به آقای حسین فومنی (پاسخ به چهار سوال شرعی)
تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۴۶/ ۱۱ شوال ۱۳۸۷
مکان: نجف
موضوع: پاسخ به چهار سوال درباره مسائل اقتصادی و وقف
مخاطب: فومنی، حسین
شناسه ارجاع: جلد ۲ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۱۶۱

بسمه تعالی‌

۱۱ شوال ۸۷

خدمت جناب مستطاب عمده الاعلام و ثقه الاسلام آقای فومنی- دامت افاضاته‌

مرقوم شریف واصل، سلامت و توفیق و تایید جنابعالی را خواستار است. در موضوع مسائلی که ذکر شده بود:

۱- در سرقفلی، تفصیلی است که در کتاب تحریر الوسیله جلد ثانی ذکر کرده‌ام. اگر سرقفلی از مالک ملک تلقی شده است یا از کسی که از مالک ملک تلقی کرده است تلقی شده است- به وجهی که در آنجا ذکر کرده‌ام- اشکال ندارد. و اگر کسی در ملکی که به اجاره نزد او است پس از اتمام اجاره بدون قید و شرط بخواهد تخلیه نکند یا سرقفلی بگیرد جایز نیست.

۲- به سرقفلی در مواردی که مشروع است خمس تعلق می‌گیرد.

۳- پول بانک در صورتی که قرض به نفع باشد حرام است و اگر بدون نفع باشد یا به وجهی تخلص از ربا پیدا کنند مانع ندارد.

۴- محلی را که برای حضرت سید الشهداء وقف نموده‌اند نمی‌توان مسجد کرد؛ باید به هر نحو که وقف شده است عمل نمود. از جنابعالی امید دعای خیر دارم. و السلام علیکم.

روح الله الموسوی الخمینی‌