عنوان: نامه به آقای سید محمد صادق لواسانی (عذرخواهی از زحمات)
تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۴۶/ ۱۳ شوال ۱۳۸۷
مکان: نجف
موضوع: عذرخواهی از زحمات
مخاطب: لواسانی، سید محمد صادق «1»
شناسه ارجاع: جلد ۲ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۱۶۲

بسمه تعالی‌

۱۳ شوال‌

به عرض عالی می‌رساند مرقوم شریف به وسیله آقای نحوی امروز واصل، از اینکه به جنابعالی زحمت داده می‌شود و هر ماه تشریف می‌برید قم و همراهی می‌فرمایید عذر می‌خواهم. امید است نفس گرم شما موجب دلجویی همه شود و نگرانیهای آقایان مرتفع گردد. مرقوم شده بود اوضاع داخلی من خوب نیست و به طور ... «۲» ان شاء الله تعالی مریضه محترمه حالشان خوب باشد. این جانب و دیگران بحمد الله سالم هستیم و از خداوند تعالی توفیق خدمت به آقایان را خواستار است. و السلام علیکم.

روح الله الموسوی الخمینی‌