عنوان: نامه به آقای خامنهای (تامین هزینههای جنگ از طریق بانک مرکزی)
تاریخ: ۹ اسفند ۱۳۶۶/ ۱۰ رجب ۱۴۰۸
مکان: تهران، جماران
موضوع: تامین هزینه‌های جنگ
مخاطب: خامنه‌ای، سید علی (رئیس جمهور و ریاست شورای عالی پشتیبانی جنگ)
شناسه ارجاع: جلد ۲۰ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۴۸۳

[آقای خامنه‌ای، ریاست شورای عالی پشتیبانی جنگ، طی نامه‌ای به محضر امام خمینی درخواست نموده است اجازه تامین کسری اعتبار لازم برای هزینه‌های ضروری جبهه‌های جنگ از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین و پرداخت گردد. امام خمینی در پاسخ چنین مرقوم فرموده‌اند:].

بسمه تعالی‌

در صورتی که شورای عالی پشتیبانی جنگ ضرورت را تصدیق کنند، مجازید.

ان شاء الله تعالی موفق باشید.

۹/ ۱۲/ ۶۶

روح الله الموسوی الخمینی‌