عنوان: اجازه نامه به آقای سید احمد دعایی یزدی، در امور حسبیه و شرعیه
تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۳۴۶/ ۱۴ ذی القعده ۱۳۸۷
مکان: نجف
موضوع: اجازه در امور حسبیه و شرعیه
مخاطب: دعایی یزدی، سید احمد
شناسه ارجاع: جلد ۲ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۱۶۸

بسم الله الرحمن الرحیم‌

الحمد لله رب العالمین، و الصلاه و السلام علی محمد و آله الطاهرین، و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین.

و بعد، جناب مستطاب مروج الاحکام محترم آقای سید احمد دعایی یزدی- ایده الله تعالی- مجازند در امور حسبیه و شرعیه «فله التصدی لها مع مراعاه الاحتیاط بعد التشخیص حکما و موضوعا»؛ و نیز مجازند در اخذ سهمین مبارکین و صرف در تتمیم اعاشه خودشان به نحو اقتصاد در صورت احتیاج و ایصال بقیه از سهم سادات را به محل مقرر شرعی آن و ایصال بقیه از سهم مبارک امام- علیه السلام- را به این جانب برای صرف در حوزه‌های علمیه.

«و اوصیه- ایده الله تعالی- بما اوصی به السلف الصالح من ملازمه التقوی و التجنب عن الهوی و التمسک بعروه الاحتیاط فی الدین و الدنیا؛ و ارجو منه- ایده الله تعالی- ان لا ینسانی من صالح دعواته»؛ و السلام علیه و علی اخواننا المومنین و رحمه الله و برکاته.

به تاریخ لیله ۱۴ شهر ذی القعده الحرام ۱۳۸۷

روح الله الموسوی الخمینی‌