عنوان: حکم تعیین هیات سرپرستی مدارس طلاب کرمانیها در قم و کرمان
تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۶۷/ ۲۹ شوال ۱۴۰۸
مکان: تهران، جماران
موضوع: تعیین هیات سرپرستی مدارس طلاب کرمانیها در قم و کرمان
مخاطب: انصاری، محمد علی- انصاری، مجید- جاویدی، حسین- کشمیری، محمد جواد- هاشمیان، حسین
شناسه ارجاع: جلد ۲۱ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۶۶

بسم الله الرحمن الرحیم‌

موافقت می‌شود. فعلا آقای مرتضی فهیم کرمانی نباید در مسائل سیاسی دخالت کند، و از این پس مدارس خواهران و برادران طلاب کرمانیها در قم و کرمان زیر نظر آقایان حجج اسلام: جاویدی، محمد علی انصاری، کشمیری، حسین هاشمیان [و] مجید انصاری اداره شود. جناب حجت الاسلام آقای فلاح، دادستان محترم کرمان به خانه مقتول رفته، از طرف این جانب از آنان دلجویی نماید. باید دیه به آن خانواده محترم داده شود و از آنان به هر ترتیبی که لازم باشد اعاده حیثیت شود. «۱» از خداوند متعال می‌خواهم تا به بازماندگان ایشان صبر و اجر و توکل عنایت فرماید.

۲۴/ ۳/ ۶۷

روح الله الموسوی الخمینی‌