عنوان: حکم به نخست وزیر (استفاده از ساختمانهای توقیفی دادستانی برای خوابگاه دانشجویان)
تاریخ: ۲ آذر ۱۳۶۷/ ۱۲ ربیع الثانی ۱۴۰۹
مکان: تهران، جماران
موضوع: موافقت با استفاده از ساختمانهای توقیفی دادستانی برای خوابگاه دانشجویان
مخاطب: موسوی، میر حسین (نخست وزیر)
شناسه ارجاع: جلد ۲۱ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۱۹۸

[بسمه تعالی. محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی امام خمینی رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران‌

با سلام و درود، معروض می‌دارد یکی از مشکلات جاری دانشگاههای کشور مسئله خوابگاه دانشجویان می‌باشد که علی رغم تلاش فراوان برای آماده‌سازی به موقع خوابگاهها برای استفاده سال جاری متاسفانه میسر نگردیده است. تقاضا دارد در صورت صلاحدید موافقت فرمایید از ساختمانهای توقیفی در دست دادستانی به تعداد مورد نیاز در اختیار دانشگاهها برای استفاده خوابگاه قرار گیرد.

دولت تضمین می‌نماید در صورتی که حکم تحویل ساختمان به صاحبان آنان صادر گردد ضمن تخلیه و تحویل ساختمان، کلیه حقوق مقرره قانونی از سوی دادستانی را به صاحبان آن پرداخت نماید.

امید است بدین نحو بتوانیم از مشکل خوابگاه دانشجویان کم نماییم.

۲/ ۹/ ۶۷- میر حسین موسوی، نخست وزیر].

بسمه تعالی‌

با مراعات جهات شرعیه موافقت می‌شود.

روح الله الموسوی الخمینی‌