عنوان: حکم به آقایان نیّری و رئیسی (رسیدگی به مشکلات قضایی سیرجان و دورود)
تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۶۷/ ۵ جمادی الثانی ۱۴۰۹
مکان: تهران، جماران
موضوع: هشدار به مسئولین قضایی و ماموریت رسیدگی به مشکلات قضایی شهرستان سیرجان و دورود
مخاطب: نیری- رئیسی
شناسه ارجاع: جلد ۲۱ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۲۳۵

بسم الله الرحمن الرحیم‌

از آنجا که مقامات بالای قضایی کشور هیچ گونه حساسیتی در مورد مسائل تکان دهنده فوق ندارند به حجتی الاسلام آقایان نیری و رئیسی، ماموریت داده می‌شود که طبق آنچه تشخیص می‌دهند، در چهارچوب اسلام عزیز، در موارد مذکور اقدام نمایند. باعث تعجب است که در نظام اسلامی چنین حوادثی اتفاق می‌افتد؛ ولی با کمال خونسردی اجرای احکام خدا تعطیل، و کارهای دیگر بر کار قضایی رجحان پیدا می‌کند.

۲۳/ ۱۰/ ۶۷

روح الله الموسوی الخمینی‌