عنوان: حکم به رئیس دیوان عالی کشور (برخورد قاطع با اعمال خلاف عفت در تنکابن)
تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۳۶۷/ ۶ رجب ۱۴۰۹
مکان: تهران، جماران
موضوع: لزوم برخورد قاطع با اعمال خلاف عفت در تنکابن
مخاطب: موسوی اردبیلی، سید عبد الکریم (رئیس دیوان عالی کشور)
شناسه ارجاع: جلد ۲۱ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۲۵۹

بسمه تعالی‌

جناب حجت الاسلام آقای موسوی اردبیلی- دامت افاضاته‌

بنا بر گزارش اطلاعات، در تنکابن اعمال خلاف عفتی رخ داده است. از آنجا که شما گفتید این مسائل را ابتداء با شما در میان بگذارم، جنابعالی پس از تحقیق، یکی از افراد قاطع قوه قضاییه، چون آقای نیری را به آن شهر فرستاده تا سریعا حکم خدا را جاری نمایند.

امیدوارم دقت لازم را بنمایند تا به کسی ظلمی نگردد.

۲۴/ ۱۱/ ۶۷

روح الله الموسوی الخمینی‌