عنوان: حکم به رئیس دیوان عالی کشور (رسیدگی به پروندههای مربوط به اصل ۴۹)
تاریخ: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۸/ ۱۲ شوال ۱۴۰۹
مکان: تهران، جماران
موضوع: لزوم تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی
مخاطب: موسوی اردبیلی، سید عبد الکریم (رئیس دیوان عالی کشور)
شناسه ارجاع: جلد ۲۱ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۳۸۹

بسم الله الرحمن الرحیم‌

جناب مستطاب حجت الاسلام آقای موسوی اردبیلی- دامت افاضاته‌

جنابعالی آقای نیری را برای رسیدگی به پرونده‌های موضوع حکم آقای صانعی و آقای کروبی «۱» انتخاب نمایید تا هر پرونده‌ای در کشور مربوط به آن حکم می‌گردد را رسیدگی نماید. و همان طور که نوشته‌اید برای اینکه حقوق مردم از بین نرود، دادگاه عالی انقلاب اسلامی را موظف کنید این پرونده‌ها را رسیدگی مجدد نمایند. آقایان حجتی الاسلام معرفت و نیری موظفند این پرونده را خارج از قوانین دست و پاگیر رسیدگی نمایند و تنها انطباق با موازین شرعی را مد نظر قرار دهند، تا خدای ناکرده حق کسی ضایع نگردد. بدیهی است کلیه احکام صادره که به تایید دادگاه عالی انقلاب اسلامی رسیده باشد قطعی و لازم الاجراست. توفیق جنابعالی را از خداوند متعال خواستارم. توضیح این مطلب لازم است که پرونده‌های شهرستانها از طریق آقای نیری به دادگاه عالی فرستاده خواهد شد.

۲۸/ ۲/ ۶۸

روح الله الموسوی الخمینی‌