عنوان: نامه [به آقای ربانی املشی؛ اعلام وصول وجوهات]
تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۴۵/ ۴ ذی‌القعده ۱۳۸۶
مکان: نجف
موضوع: اعلام وصول وجوهات شرعیه
مخاطب: ربانی املشی، محمد مهدی «1»
شناسه ارجاع: جلد ۲۱ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۵۵۱