عنوان: نامه [به آقای قاضی؛ عزیمت آقای مشکینی به خرم‌آباد]
تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۴۶/ ۵ ربیع‌الثانی ۱۳۸۷
مکان: نجف
موضوع: عزیمت آقای مشکینی به حوزه علمیه خرم‌آباد
مخاطب: قاضی، مهدی
شناسه ارجاع: جلد ۲۱ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۵۵۳