عنوان: نامه [به آقای مطهری؛ تایید محتوای کتاب]
تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۴۷/ ۲۴ ذی‌الحجه ۱۳۸۸
مکان: نجف
موضوع: تبلیغ دین برای جوانان
مخاطب: مطهری، مرتضی
شناسه ارجاع: جلد ۲۱ صحیفه امام خمینی (ره)، از صفحه ۵۵۹ تا صفحه ۵۶۰