عنوان: نامه [به آقای سید موسی صدر؛ مسائل اخلاقی]
تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۵۳/ ۸ ذی‌القعده ۱۳۹۴
مکان: نجف
موضوع: پاسخ نامه و تذکرات اخلاقی
مخاطب: صدر، سید موسی
شناسه ارجاع: جلد ۲۱ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۵۷۱