عنوان: حکم [انتصاب آقای معین‌فر به ریاست سازمان برنامه و بودجه و وزیر مشاور]
تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۳۵۷/ ۱۵ ربیع‌الاول ۱۳۹۹
مکان: تهران، مدرسه علوی
موضوع: انتصاب وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه
مخاطب: معین‌فر، علی‌اکبر
شناسه ارجاع: جلد ۲۱ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۵۸۲