عنوان: نامه به آقای میرزا حسن مستوفی کمرهای (احوالپرسی)
تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۴۷/ ۲۳ شعبان ۱۳۸۸
مکان: نجف
موضوع: پیام تشکر
مخاطب: مستوفی کمره‌ای، میرزا حسن
شناسه ارجاع: جلد ۲ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۲۱۱

بسمه تعالی‌

۲۳ شعبان المعظم ۸۸

جناب آقای کمره‌ای- دام بقاه‌

مرقوم محترم واصل، دو- سه شب قبل در حرم مطهر، یک نفر خبر تشریف بردن جنابعالی را اطلاع داد؛ موجب نگرانی شد و در همان مقام شریف، سلامت شما را از خداوند تعالی خواستم. اکنون که مرقوم شریف واصل شد، از مندرجات معلوم می‌شود که بحمد الله تعالی خیلی مهم نبوده است. از خداوند تعالی سلامت و عافیت جنابعالی و سایر متعلقین و اقوام را خواستار است. ماها بحمد الله سلامت، و مصطفی ارادتمند است. مرقوم شده بود از بندر ... «۱» کسی اینجاست؛ گرچه چندان اهمیتی ندارد و از این امور احتراز ممکن نیست، لکن گفتم تحقیق شود. خدمت عموم بستگان و خصوص آقازاده‌های محترم سلام می‌رساند. و السلام علیکم.

روح الله الموسوی الخمینی‌