عنوان: اجازه نامه به آقای حسین یزدی اصفهانی، در امور حسبیه و شرعیه
تاریخ: ۲۲ بهمن ۱۳۴۸/ ۴ ذی الحجه ۱۳۸۹
مکان: نجف
موضوع: اجازه در امور حسبیه و شرعیه
مخاطب: یزدی اصفهانی، حسین
شناسه ارجاع: جلد ۲ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۲۶۰

بسم الله الرحمن الرحیم‌

بعد الحمد و الصلاه، جناب مستطاب عمده الاعلام و مروج الاحکام آقای آقا شیخ حسین یزدی اصفهانی- دامت افاضاته- مجازند در تصدی امور حسبیه و شرعیه که منوط است به اذن حاکم شرع «فله التصدی لذلک مع مراعاه الاحتیاط»؛ و نیز مجازند در اخذ سهم مبارک امام- علیه السلام- و صرف آن در اعاشه خودشان به نحو اقتصاد، و ایصال ما زاد را به این جانب یا وکلای این جانب برای صرف در حوزه‌های مهمه علمیه.

«و اوصیه- ایده الله تعالی- بما اوصی به السلف الصالح من ملازمه التقوی و التجنب عن الهوی و التمسک بعروه الاحتیاط فی الدین و الدنیا؛ و ارجو منه ان لا ینسانی من صالح دعواته»؛ و السلام علیه و علی اخواننا المومنین و رحمه الله و برکاته.

به تاریخ ۴ شهر ذی الحجه الحرام ۱۳۸۹

روح الله الموسوی الخمینی‌