عنوان: اجازه نامه به آقای سید شاه محمد حسین مصباح، در امور حسبیه و شرعیه
تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۴۹/ ۸ شوال ۱۳۹۰
مکان: نجف
موضوع: اجازه در امور حسبیه و شرعیه
مخاطب: سید شاه محمد حسین مصباح
شناسه ارجاع: جلد ۲ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۳۱۴

بسم الله الرحمن الرحیم‌

بعد الحمد و الصلاه، جناب مستطاب سید الاعلام آقای سید حاج شاه محمد حسین مصباح- دامت افاضاته- وکیل این جانب هستند در «قول خویش» «۱» و توابع آن در امور حسبیه با مراعات احتیاط؛ و در جمع‌آوری سهم مبارک امام- علیه السلام- و مجازند ثلث آن را در موارد مقرره شرعیه صرف کنند و دو ثلث آن را نزد حقیر ایصال نموده قبض وصول دریافت و به صاحبان وجوه برسانند. اهالی و مومنین مجازند وجوه خود را به ایشان بپردازند و مطالبه قبض وصول نمایند. پس از اخذ قبض، خود را بری الذمه بدانند.

مخفی نباشد که کسی حق مزاحمت با ایشان در آن منطقه ندارد، از وکلای این جانب و غیر هم. ان شاء الله تعالی موفق و موید باشند. و السلام علیه و علی اخواننا المومنین و رحمه الله.

تاریخ ۸ شهر شوال ۱۳۹۰

روح الله الموسوی الخمینی‌