عنوان: تلگراف به محمد رضا پهلوی درباره انجمنهای ایالتی و ولایتی
تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۴۱/ ۹ جمادی الاول ۱۳۸۲
مکان: قم
موضوع: هشدار امام در مورد تصویبنامه انجمنهای ایالتی و ولایتی
مخاطب: پهلوی، محمد رضا «1»
شناسه ارجاع: جلد ۱ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۷۸

بسم الله الرحمن الرحیم‌

حضور مبارک اعلیحضرت همایونی‌

پس از اهدای تحیت و دعا، به طوری که در روزنامه‌ها منتشر است، دولت در انجمنهای ایالتی و ولایتی، «اسلام» را در رای دهندگان و منتخبین شرط نکرده؛ و به زنها حق رای داده است. و این امر موجب نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین است. بر خاطر همایونی مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است. مستدعی است امر فرمایید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه‌های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب دعاگویی ملت مسلمان شود.

الداعی: روح الله الموسوی‌