عنوان: نامه به آقای عطاء اللَّه اشرفی اصفهانی (اعلام وصول نامه ارسالی)
تاریخ: ۲۰ شهریور ۱۳۵۰/ ۲۰ رجب ۱۳۹۱
مکان: نجف
موضوع: اعلام وصول نامه ارسالی
مخاطب: اشرفی اصفهانی، عطاء الله- کرمانشاه
شناسه ارجاع: جلد ۲ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۳۸۵

بسمه تعالی‌

خدمت جناب مستطاب شیخ العلماء الاعلام و حجت الاسلام آقای حاج آقا عطاء الله- دامت افاضاته‌

مرقوم محترم واصل، سلامت و توفیق و سعادت جنابعالی را از خداوند تعالی خواستار است. این جانب بحمد الله تعالی مزاجا سلامت، از جنابعالی امید دعای خیر دارم، سیما «۱» برای رفع گرفتاریهای روحی. و السلام علیکم و رحمه الله.

بیستم رجب ۹۱

روح الله الموسوی الخمینی‌