عنوان: نامه به آقای محمد هاشمیان (سوء استفاده برخی اشخاص از وجوه شرعیه)
تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۵۰/ ۲۹ ذی الحجه ۱۳۹۱
مکان: نجف
موضوع: سوء استفاده برخی اشخاص از وجوه شرعی
مخاطب: هاشمیان، محمد
شناسه ارجاع: جلد ۲ صحیفه امام خمینی (ره)، از صفحه ۴۲۰ تا صفحه ۴۲۱

بسمه تعالی‌

۲۹ شهر ذی الحجه ۹۱

خدمت جناب مستطاب عماد الاعلام و حجت الاسلام آقای هاشمیان- دامت افاضاته‌

مرقوم شریف واصل، و از مضمونش مطلع شدم. شکایت از مخالفت بعضی نموده بودید؛ معلوم است در هر امری که انسان کفیل آن است مشکلاتی وارد می‌شود، با اشخاص و اغراض مختلفه مواجه خواهد شد. انسان باید مواظب ادای تکلیف الهی باشد، و از امور دیگر پس از ادای وظیفه باک نداشته باشد. خداوند تعالی اصلاح امور را بفرماید.

اشخاصی که در وجوه شرعیه عمل به وظیفه و مقررات شرعیه نمی‌کنند، پس از تذکر، اگر ... [متنبه‌] نشدند مرقوم دارید تا تکلیف آنها را معلوم کنم. اشخاصی که وجوه شرعیه را به عنوان این جانب می‌گیرند و به بهانه اینکه دسترسی ندارند به این جانب، حیف و میل می‌کنند یا به اشخاص دیگر می‌رسانند، با آنکه این جانب در قم و در تهران وکیل دارم و معروف هستند- از قبیل حجت الاسلام آقای پسندیده اخوی این جانب در قم و حجت الاسلام آقای حاج سید محمد صادق لواسانی در تهران و جنابعالی در رفسنجان- آنها را از کار خلاف نهی کنید، و اگر منتهی نشدند اجازه این جانب را پس بگیرید و بفرستید؛ و اگر ندادند مرقوم دارید تا تکلیف آنها را معین کنم. از جنابعالی امید دعای خیر دارم.

راجع به آقای فلسفی؛ «۱» چون منبر ایشان مربوط به جهات این جانب بوده جالب نمی‌دانم از جانب من مستقیما به ایشان چیزی برسد ولی جنابعالی مختار و مجازید که خودتان و برای تشکر از زحمت ایشان هر مبلغ مناسب می‌دانید- در همه مورد- قبول است. ان شاء الله تعالی این جانب را از دعای خیر فراموش نمی‌فرمایید. و السلام علیکم.

روح الله الموسوی الخمینی‌