عنوان: نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)
تاریخ: ۲۷ فروردین ۱۳۵۱/ ۲ ربیع الاول ۱۳۹۲
مکان: نجف
موضوع: خانوادگی، احوال‌پرسی از بستگان
مخاطب: خمینی، سید احمد
شناسه ارجاع: جلد ۲ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۴۳۱

بسمه تعالی‌

۲ ع ۱ ۹۲

احمد عزیزم‌

مرقوم جمع شما واصل، از اینکه دور هم جمع و بحمد الله تعالی سلامت هستید و خوش و خرم، مسرور هستم. ان شاء الله خداوند تعالی به همه شماها سلامت و سعادت عنایت فرماید. این جانب سلامت هستم بحمد الله تعالی ولی نگرانیهای روحی بسیار است. دعا کنید خداوند اصلاح فرماید. از سلامت خودتان و دیگران مطلعم نمایید.

نمی‌دانم درس را به کجا رساندی و حالا مشغول چه هستید. از وضع درس و مدرس «۱» بنویسید. از خداوند تبارک و تعالی توفیق و تایید شما را خواهانم. خدمت حضرت آقای عم بزرگوار «۲» سلام برسانید و نگذارید به ایشان بد بگذرد. و السلام علیکم.

پدرت‌