عنوان: نامه به خانم فریده مصطفوی (خانوادگی)
تاریخ: ۲۳ آبان ۱۳۵۱/ ۷ شوال ۱۳۹۲
مکان: نجف اشرف
موضوع: نامه [به خانم فریده مصطفوی (خانوادگی)]
مخاطب: مصطفوی، فریده «1»- قم
شناسه ارجاع: جلد ۲ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۴۶۷

بسمه تعالی‌

دختر عزیزه‌ام، دیروز دو نامه از شما واصل، یکی تاریخ ۱۳ و دیگری تاریخ ۲۲ شهر رمضان. از سلامت شما بسیار خوشوقت شدم. از خداوند متعال خواستارم که همیشه خودتان و هر کس به شما بستگی دارد سلامت و سعادتمند باشند. از خبر آقای اعرابی و آقای اشراقی خوشوقت شدم. معلوم می‌شود امسال ان شاء الله سال آشتی کنان است [!] چون از قرار معلوم، خازنجون «۲» هم با آقای آقا بزرگ آشتی کردند. از آن هم خوشوقت شدم. امید است آقای عمو هم با خانمشان صلح کنند. صلح و صفا از نعمتهای بزرگ الهی است که شاید عوض نداشته باشد. امید است آقای اشراقی با این جانب هم صلح کنند که موجب راحتی روح من در این آخر عمر شود. سلام خدمت آقای اعرابی و آقای اشراقی و خانم فرشته «۳» برسانید. از صدیقه «۴» عزیزه‌ام هم کاغذی داشتم جواب نوشتم؛ ان شاء الله رسیده است. از خانم «۵» مدتی است کاغذ ندارم. خبر سلامتش را به واسطه می‌شنوم. لا بد زیادی دید و بازدید موجب فراموشی شده است. به همه خانمها سلام برسانید. به احمد «۶» بگویید یک عکس از خودش و بچه‌اش بفرستد. اقلیما «۷» سلام می‌رساند. و السلام علیک.

شب ۷ شوال ۹۲- پدرت‌