عنوان: نامه به خانم خدیجه ثقفی (خانوادگی)
تاریخ: ۲۱ تیر ۱۳۵۳/ ۲۱ جمادی الثانی ۱۳۹۴
مکان: نجف
موضوع: خانوادگی
مخاطب: ثقفی، خدیجه
شناسه ارجاع: جلد ۳ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۳۶

بسمه تعالی‌

خانم محترمه‌

مرقوم شما پس از مدتها انتظار واصل شد. «۱» مثل اینکه شما از نجف که خارج شدید دیگر از فکر ماها بیرون رفتید و خیال نکردید از دیر آمدن کاغذ، ما نگران می‌شویم. در هر حال ان شاء الله تعالی خوش و سالم باشید. ماها بحمد الله تعالی سلامت هستیم و می‌گذرانیم، به همان نحو که دیدید، هوای اینجا مختلف است ولی روی هم رفته خوب است. از سلامت خودتان و لو به دو کلمه ما را در هر هفته یا لا اقل در هر دو هفته مطلع کنید. اینجا تازه‌ای نیست؛ همان مسائل است که موجب نگرانی است، و باز معلوم نیست چه شود. ان شاء الله خداوند اصلاح کند.

به همه اقوام و بستگان سلام برسانید، خصوصا صدیقه «۲» و فاطی خانم. «۳» حسن «۴» را می‌بوسم. شما بدانید که اگر از وقت رجوع بگذرد معلوم نیست ما بتوانیم تقاضا کنیم و آنها بدهند. حتما تعجیل کنید که وقت نگذرد. به حرف هیچ کس گوش ندهید و الا در ایران ماندنی خواهید شد.

۲۱ ج ۲ ۹۴- خودم‌

اقلیم «۵» به شما و فریده «۶» سلام می‌رساند. از وقتی شما رفتید حالش خوب است.