عنوان: نامه به آقای حقشناس درباره تحویل وجوه شرعیه
تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۳۵۳/ ۱ صفر ۱۳۹۵
مکان: نجف
موضوع: تحویل وجوه شرعی به نمایندگان امام خمینی در تهران و قم
مخاطب: حق‌شناس
شناسه ارجاع: جلد ۳ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۶۷

بسمه تعالی‌

غره صفر الخیر ۹۵

خدمت جناب مستطاب عماد الاعلام آقای حق‌شناس- دامت افاضاته‌

مرقوم شریف واصل، توفیق و سلامت جنابعالی را از خداوند تعالی خواستار است. این جانب احتیاج کامل به ادعیه خالصه حضرات آقایان دارم. راجع به وجوه، هر چه نزد شما آوردند یا در تهران به جناب آقای حاج سید محمد رضا غروی بدهید، ایشان در تهران، بازار حضرتی یا بازار دروازه، حجره دارند و یا در قم بدهید به حضرت آقای پسندیده اخوی این جانب و هیچ مانعی در کار نیست راجع به اینکه نوشتم. و پس از ایصال به ایشان، می‌فرستند و قبض وصول می‌فرستم برای جنابعالی. از جنابعالی امید دعای خیر برای حسن عاقبت دارم. و السلام علیکم.

روح الله الموسوی الخمینی‌