عنوان: تلگراف تشکر به آقای مرعشی نجفی
تاریخ: ۲۷ فروردین ۱۳۵۴/ ۴ ربیع الثانی ۱۳۹۵
مکان: نجف
موضوع: پیام تشکر
مخاطب: مرعشی نجفی، سید شهاب الدین
شناسه ارجاع: جلد ۳ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۸۱

[بسمه تعالی‌]

ایران- قم‌

حضرت آیت الله آقای آقا نجفی- دامت برکاته‌

بحمد الله سلامت هستم. از الطاف جنابعالی متشکرم. سلامت شما را خواهانم.

خمینی‌